KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI

Sayın Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız, İş Ortaklarımız, Potansiyel Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz  İpekçe Butik-İpek OTAY olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Müşterilerimiz ve Potansiyel Müşterilerimiz açısından;
- Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad),
- İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi),
- Ürün Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.),
- Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),
- İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler,
- Talep ve şikayetlerinizin çözümü için işlenen kişisel veriler.
- Sitemize üye olmanız halinde üyelik bilgileriniz, Site’yi kullanımlarınıza ilişkin detaylar (Site’deki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.). Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)Size özel tahsis edilmiş Kullanıcı Adı ve Şifreniz
- Elektronik Ticari İletişim İzni Vermeniz Durumunda, Pazarlamaya esas bilgileriniz (Doğum tarihi, Site kullanımları, alışveriş alışkanlıkları, , adres, ve alışkanlıklar gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, , her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri(nakit, kredi kartı vs.) ve ödeme detayları (taksit miktarı vs.) , eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi)
- Site Üyeliğiniz kapsamında doldurduğunuz form ile işlenen veriler,
- Sosyal Medya hesaplarına veya Şirketimiz tarafından oluşturulmuş olan sosyal medya gruplarına üye olmanızla işlenen telefon numarası ve kimliğinize ilişkin bilgiler

Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları ve Yetkilileri açısından;
- Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, TCKN),
- İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi),
- Ürün veya Hizmet Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.),
- Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),
- İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler.

Çalışan Adaylarımız
- Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, Doğum Yeri, Tarihi),
- İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),
- Cinsiyet bilginiz,
- Eğitim ve mesleki bilgileriniz,
- Referanslara ilişkin bilgileriniz,
- Başvuruda bizim sunmuş olduğunuz genel özgeçmişinize dair bilgiler,
- Ehliyet durumunuz.

Çalışanlarımız açısından
- Kimlik Bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi, TCKN, Adres),
- İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),
- Ehliyet durumunuz,
- Sağlık Raporunuz,
- Fotoğrafınız,
- Özgeçmişiniz,
- Performans Durumunuz, Alınan Eğitimleriniz, Kanunen zorunlu olarak işlenmesi gereken bilgileriniz, İş Sırasındaki Yönetim Hakkı Kapsamında İşlenen Şirket Yönetmelikleri ve Kanun kapsamında işlenen verileriniz,
- İşyerine giriş çıkış kayıtlarınız,
- İşyerinde kamera kayıtlarının alınması kapsamında alınan verileriniz,
- Çalışmanız sırasında işverenin Yönetim hakkı kapsamında işlenen verileriniz,
- Sürüş kayıtlarınız ve araç izleme kayıtlarınız,
- Kullandığınız elektronik aletlerin takibi ve izlenmesi.
- Depolarda ve uzaktan erişimin kontrol edilidği noktalarda giriş çıkış kontrollerinin yapılabilmesi amacı ile biyometrik verileriniz.

Ziyaretçilerimiz açısından;
- Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, İmza)
- Görsel Verileriniz
- Fiziksel Mekân Güvenliği
- Web Sitesi veya Sosyal Medya Hesapları Ziyaretleriniz kapsamında işlenen veriler

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

Genel Amaçlar :
- Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
- Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
- Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, hizmet bilgileriniz,
- Şirketimizin tabi olduğu ulusal ve uluslararası sertifika, yükümlülük süreçlerinin yönetilmesi amacı ile,

İşçi - İşveren İlişkisi Açısından
- Çalışanlar ile iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve gereğinin yerine getirilebilmesi, iş ilişkisinin ispatlanması,
- Seyahat sigortalarının, uçak ve otel rezervasyonlarının yapılabilmesi, maaş banka hesaplarının açılabilmesi, zorunlu BES ödemeleri, sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapılabilmesi,
- İş ilişkisinin kurulabilmesi amacı ile,
- Firma kapsamında performans ölçümlerinizin yapılması, verimliliğin arttırılması amacı ile,
- İSG ve Genel Sağlık Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle eğitimlerin yapılması ve Mevzuattan kaynaklı sebeplerle ilgili kuruluşlara bilgi verilmesi amacı ile,
- Web sitesi ziyaretleriniz kapsamında 5651 sayılı Kanundan doğan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacı ile,
- Çalışanların Şirket Çalışan İzlenme Politikası kapsamında izlenmesi ve Performaslarının Disiplin Yönetmeliği kapsamında yönetim hakkına dayanarak takibi amacı ile,
- Şirket merkezi dışında yer alan çalışanların giriş çıkış kontrollerinin takibi ile bu çalışanların verilerinin Özel Nitelikli Veri İşlemi Prosedürü kapsamında işlenmesi amacı ile,

Verilen Hizmet Açısından
- Satış sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilgilerinizi kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim ve alışveriş bilgilerinizi,
- Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi,
- Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
- Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
- Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
- Elektronik ticari iletişim izni vermeniz halinde pazarlama ve kampanya amacı ile tarafınıza ulaşılabilmesi için,
- Satış süreçlerini geliştirmek açısından fuarlar ve çeşitli mecralarda ürün satışını arttırma çalışmaları kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
- Ürünlere ilişkin girişlerinizin sağlanabilmesi, işlem güvenliğini ve buna ilişkin kayıtların tutulması, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sorunların çözümü amacı ile kimlik verileriniz, talepleriniz ve dijital izleriniz,
- Talep ve şikayetlerinizin yönetimi kapsamında Şirket adına veya kişisel olarak yaptığınız taleplerin kaydının tutulması ve bu taleplerin çözümü kapsamında yapılan hizmetler için işlenen verileriniz,
- Sitemizde sağlanan üyelik, sosyal medya hesapları ve çeşitli iletişim kanalları ile kendi isteğinizle katılım yapmanız halinde katıldığınız bu hesaplardan işlenen verileriniz, pazarlama ve müşteri takibinin yapılabilmesi amacı ile,

Ürün veya Hizmet Satın Alımlarımız Açısından
- Satın Alım sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kişilerin bilgilerini kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim bilgilerinizi, - Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesini sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi - Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,

Ziyaretleriniz açısından
- Fiziksel Mekan Güvenliğini sağlamak için şirket merkezimizde ziyaretçilerin kimlik ve imza verileri ile görsel verileriniz - Web sitesine, sosyal medya hesaplarına ziyaretleriniz kapsamında sosyal medya hesaplarının yönetimi amacı ile sosyal medya hesap bilgileriniz, sayılan amaçlarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket tarafından; işe alımlar ve iş alım sonrası iş sözleşmesi kurulması ile beraber, fiziki konumlarda görsel cihazlar ve fiziksel formlar ile, ürün satışları kapsamında hizmet satış sözleşmeleri, lokal cihazlarda yer alan ve ana merkez tarafından kontrolü sağlanan biyometrik veri cihazları ile, web sitesi üzerinden yapılan mesafeli satış sözleşmeleri ile, web sitesine üye olmanız halinde üye formları ile, ürün satışına ilişkin talep formları, araçlarımızda bulunan araç takip cihazları vasıtaları ile işlenmektedir.

Şirket olarak kişisel verilerinizi;
Pazarlama ve Kampanya Süreçleri açısından “ açık rızanıza” bağlı olarak verdiğiniz izne binaen kampanya süreçlerine yönetilmesi amacı ile beraber 2016 yılından önce elde edilmiş olan pazarlamaya ilişkin veriler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununda açıkça belirtilen sebebe dayanarak işlenmektedir Satış ve Satın Alma süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması hukuki sebebine” ve “ temel kişilik hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine” ve bunlarla birlikte adli süreçlerin yönetimi kapsamında Şirket’in haklarının korunabilmesi adına işlenmektedir. İş İlişkisi Açısından “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “ veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak bunlarla birlikte adli süreçlerin yönetimi kapsamında Şirket’in haklarının korunabilmesi adına işlenmektedir. Fiziksel Mekanlarda “Güvenlik Kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
Genel amaçlarda ise “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak”;
Sağlık verileriniz, biyometrik cihazlarla uzaktan erişime sahip olunan mekanlarda biyometrik verileriniz ve tarafınızca girilen sosyal medya hesapları ile beraber bilişim sistemleri açısından yurtdışı menşeili sistemleri kullanılması sebebi ile yurtdışına aktarım yapılan veriler ise “açık rızanıza” bağlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Şirket olarak kişisel verilerinizi;
Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışı ile, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara, Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi Şirket tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere, Site ve Sistemlere ilişkin sunucularının yurt dışında yer alması sebebiyle kişisel verilerinizi yurtdışı ile Kendi isteğinizle girdiğiniz sosyal medya hesapları aracı ile kendi rızanızla girdiğiniz ve Setrms’nın hesabının bulunduğu sosyal medya hesapları üzerinden yurtdışı ile, Hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacı iş ortağı konumunda bulunduğumuz tedarikçilerimiz veya iş ortağı olmasak bile ürün veya hizmet satın alımında bulunduğumuz tedarikçilerimiz ile, Eğitimler alınması ve mevzuata uyum kapsamında çalıştığımız iş ortakları ile, Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalıştığımız avukat, mali müşavir, iş güvenliği uzmanı v.b. hukuki kişiler ile, İş yapılan yabancı müşteriler ile iletişimlerin kurulması ve sözleşmelerin kurulması ve sözleşmenin yürütülmesi ve ifa edilebilmesi amacı ile çalışanlarımızın verilerini paylaşmaktayız.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket’e başvurarak:
Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İLETİŞİM
Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak İpekçe Butik - İpek OTAY söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresine [[email protected] veya [email protected]] Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, İpekce Butik  [[email protected].]  Kep adresine veya  İpekce Butik-İpek OTAY'ın aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)

Adres : Başakşehir Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi Arterium AVC B29 13D Başakşehir / İSTANBUL
Telefon : 0 530 208 31 78
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR